بازار جی ولتا پلتفرمی برای یافتن الکتریکی ها

این پلفترم به شما کمک میکند تا در سراسر ایران به سریع ترین روش ممکن الکتریکی مورد نظر خود را پیدا کنید…

شاهرود

بیشتر

در مورد بازار جی ولتا چه می شنویم؟

این‌ها، بخش خیلی کوچکی از نظراتی هستند که افراد مختلف در مورد بازار جی ولتا دارند.

برنامه‌نویسی کارخانه‌ی تبدیل ایده به واقعیت است و قطعا جی ولتا بازار یکی از بهترین ایده های تیم ما خواهد بود.

سجاد دهقانیان توسعه دهنده بازار جی ولتا

بنظر من جی ولتا بازار گام بزرگی در توسعه شبکه سازی حوزه برق صنعتی و ساختمانی و سیستم های امنیتی است و با این شبکه دسترسی کسب و کار ها به یکدیگر بسیار راحت تر خواهد بود.

مجتبی دهقانیان مدیرعامل جی ولتا

برنامه‌نویسی کارخانه‌ی تبدیل ایده به واقعیت است و قطعا جی ولتا بازار یکی از بهترین ایده های تیم ما خواهد بود.

سجاد دهقانیان توسعه دهنده بازار جی ولتا

بنظر من جی ولتا بازار گام بزرگی در توسعه شبکه سازی حوزه برق صنعتی و ساختمانی و سیستم های امنیتی است و با این شبکه دسترسی کسب و کار ها به یکدیگر بسیار راحت تر خواهد بود.

مجتبی دهقانیان مدیرعامل جی ولتا

لاله زار تهران

بیشتر

آماده ثبت کسب و کار خود در بازار جی ولتا هستید؟

برای ثبت کسب و کار خود در وبسایت بازار جی ولتا کافی است درخواست خود را برای ما ارسال کنید

سمنان

بیشتر